post

Rodzaje ubezpieczeń na życie

Jakie ubezpieczenie na życie zapewni mi i mojej rodzinie kompleksową ochronę? Czy mogę przy okazji polisy na życie zaoszczędzić na przyszłość dla dziecka? Takie i inne pytania często przewijają się na różnego rodzaju forum poświęconym ubezpieczeniom. Nic dziwnego, bowiem decydując się na ubezpieczenie pragniemy, by odpowiadało naszym własnym potrzebom.

Jakie są rodzaje ubezpieczeń na życie?

Podstawowy podział opiera się na dwóch kategoriach: ubezpieczenia ochronne i oszczędnościowe (inwestycyjne).

Ochronne polegają głównie na zabezpieczeniu finansowym rodziny i bliskich w przypadku naszej śmierci. Nieszczęścia zazwyczaj spadają jak grom z jasnego nieba, często w najmniej oczekiwanym momencie, dlatego świadczenie wypłacone z polisy na życie że być bardzo przydatne. 

Do ochronnych zaliczamy ubezpieczenia terminowe i bezterminowe. 

Pierwsze, jak sama nazwa wskazuje, zawierane są na określony czas. Zazwyczaj waha się od 1 roku do kilkudziesięciu lat. Wygasa w określonym przez towarzystwo terminie. Świadczenie wypłacane jest dopiero w przypadku śmierci. Jeżeli zerwiemy umowę wcześniej – nie otrzymamy żadnej wypłaty. To jedno tyczy się wygaśnięcia umowy. W sytuacji, gdy umowa się skończy – też nic nie otrzymamy.

Kolejne, polisy bezterminowe, dotyczą umów zawieranych na czas nieokreślony. Świadczenie wypłacane jest w czasie śmierci, albo ukończenia przez ubezpieczonego 100 lat. 

Ubezpieczenia oszczędnościowo-inwestycyjne dzielimy na: ubezpieczenia na życie i dożycie, inwestycyjne i z funduszem kapitałowym, a także polisy posagowe.

Wszystkie polisy tej kategorii oprócz podstawowej funkcji ochronnej zawierają też funkcję oszczędnościową, która zapewnia zgromadzenie, a także pomnożenie kapitału na przyszłość. Dodatkowo, w momencie zerwania umowy możemy otrzymać zwrot części wpłaconych składek, tak zwaną wartość wykupu.

Wybierając polisę na życie musimy pamiętać, że najważniejszym kryterium jest zasobność naszego portfela. Z tego zależy, jaką miesięczną kwotę możemy poświęcić na składki i na które opcje dodatkowe możemy sobie pozwolić.